Historische Kring Maarssen

Plaats:Maarssen
E-mail:bestuur@historischekringmaarssen.nl
Website:www.historischekringmaarssen.nl
 
Het DOEL van de Kring is (artikel 2 van de statuten) het wekken van belangstelling van de geschiedenis in het algemeen en van de regionale geschiedenis in het bijzonder. Uiteraard gaat het hierbij vooral om de gemeente Maarssen. Verder streeft de Kring naar het behoud van de cultuurhistorische waarden in dit gebied. In de praktijk gebeurt dit door de werkgroepen van de Kring (zie bij overzicht bestuur en organisatie), het streven naar behoud van de monumenten en andere historisch interessante zaken in Maarssen, het bijhouden van een archief en door allerlei andere activiteiten, zoals het uitgeven van een periodiek. Zie hiervoor ook bij Activiteiten en Periodiek op deze website.

De Historische Kring Maarssen is OPGERICHT op 11 september 1972. Eerste voorzitter was Dick Dekker, groot kenner van de historie van Maarssen en bevlogen voorzitter. Van zijn hand verschenen talloze artikelen in het periodiek van de Kring en een boek over de geschiedenis van Maarssen: Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Maarssen. Dit boek is al jaren uitverkocht, maar nog wel in bibliotheken te raadplegen. Dick Dekker overleed in 1987, als voorzitter werd hij toen opgevolgd door Hans Sagel. Hij nam in 2001 afscheid van het bestuur. Als dank voor het vele werk dat hij heeft verzet kreeg hij de zilveren erepenning van de Historische Kring. Benno Visschedijk volgde hem op als voorzitter.
blank